Locatie op site:
normaal lettertype  groter lettertype  grootste lettertype  pagina printen

Reiss Profile

animatie van lopende stapjes

Achtergrond

Steven Reiss, professor in de psychologie en psychiatrie aan de Ohio University, geeft voor het eerst een baanbrekend inzicht in de kernvraag:

Welke motieven bepalen het leven en welke motieven zijn zo belangrijk
dat ze de vraag naar de zin van het leven fundamenteel beïnvloeden?

De basis

Reiss grafiek

Het Reiss Profile geeft de individuele basis-motiefstructuur van een mens weer. Deze basismotieven (levensmotieven) beïnvloeden de mens omvattend en vergaand op de volgende gebieden:

  • zijn waarneming
  • zijn denken
  • zijn voelen
  • zijn gedrag

Download: introductie Reiss Profile (92kB, pdf).

Toepassingen

De inzichten, geleverd door het Reiss Profile, zijn voor de gebruikers van groot nut, en vinden hun toepassingen in:

De Stap werkt met

Valid XHTML 1.0 Transitional     Valid CSS!